image

Skrējiena centra iekārtojums

Iepazīstamies ar sacensību centra izkārtojumu pievēršot uzmanību auto novietošanas iespējām. Iebraukšana Kaķīškalna novietnē no Kalna ielas šķērsojot gājēju/riteņbraucēju celiņu. Rezerves auto novietošana Puķu ielā pie Laurenču sākumskolas.