Pievienot dalībnieku

Ar šo es apliecinu, ka:

  • 1. Uzņemos pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai;
  • 2. Ja esmu jaunāks par 18 gadiem, man līdzi būs atbildīga pieaugusi persona, vai vecāku atļauja. Skatīt paraugu te;
  • 3. Apzinos, ka sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā;
  • 4. Iepazinos un piekrītu "ARMY TOUGH RUN" nolikumā minētajiem nosacījumiem sacensībās;
  • 5. Neiebilstu skrējiena laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām ARMY TOUGH RUN mārketinga un reklāmas aktivitātēm.