image

ARMY TOUGH RUN starptautiski atpazīstams skrējiens

Nacionālo bruņoto spēku atpazīstamības veidošanai šķēršļu skrējienam nomainījām nosaukumu uz ARMY TOUGH RUN (iepriekšējais PATRIA TOUGH RUN ). Nosaukuma un logo maiņa negādā gadījumā nav mainījusi skrējiena mērķi un koncepciju.
Skrējiena būtība ir vairot Latvijas sabiedrības uzticēšanos NBS, NATO karavīriem un valsts apziņas stiprināšanu, ko arī izsaka skrējiena moto: “KOPĀ AR KARAVĪRU”. Radot vienotības sajūtu un paverot sabiedrībai iespēju darbībā iepazīt Latvijas karavīrus — fiziski, psihiski un intelektuāli stiprus cilvēkus.